İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI EVRAK LİSTESİ

GAYRİSIHHİ MÜESSESELER DE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

1. Vergi Levhasının iki adet fotokopisi

2. Kira kontratı

3. Tapu fotokopisi

4. Binanın imar durum belgesi(Tapunun fotokopisi ile imar arşivinden alınacak)

5. Nüfus cüzdan fotokopisi

6. Yangın söndürme tüpü dolum faturası

7. Portör muayene kartı

8. Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi

9. Üst kat sakinlerinden muvafakatname

10. Ustalık belgesi

11. Olumlu itfaiye raporu

12. Yapı sağlamlık raporu

13. Şirket ise;Tic.sic.gazt., İmza sirküsü, Faaliyet bel., Mes.Müdürlük sözleşmesi

UMUMA AÇIK MÜESSESELER DE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİ GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

1. Vergi levhasının iki adet fotokopisi

2. Kira kontratı fotokopisi

3. Tapu fotokopisi

4. Binanın imar durum belgesi

5. Nüfus cüzdan fotokopisi

6. Yangın söndürme tüpü dolum faturası

7. Portör muayene kartı

8. Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi

9. Bina sakinlerinden muvafakatname

10.Olumlu itfaiye raporu

11.Vukuatlı nüfus kayıt örneği

12.Sabıka kaydı

13.Emniyet tahkikat raporu

14.Mesafe krokisi(cami ve okullardan 100 m. uzakta bulunması gerekiyor)

15.Yapı sağlamlık raporu

16. Şirket ise;Tic.sic.gazt., İmza sirküsü, Faaliyet bel., Mes.Müdürlük sözleşmesi