KAFETERYA VB İŞ YERLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

KAFETERYA, İNTERNET SALONU, PLAYSTATİON VB. İŞ YERLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.) Tapu fotokopisi

2.) Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü kayıt belgesi ( son 3 ay içinde alınmış ve iş yerinin bulunduğu adrese göre düzenlenmiş olacak )

3.) Çaycılar ve Kahveciler odasından alınacak kayıt belgesi ( son 3 ay içinde alınmış ve iş yerinin bulunduğu adrese göre düzenlenmiş olacak )

4.) Kira kontratı

5.) Kat Maliklerinden ( tapu sahipleri ) alınacak Noter Onaylı Muvafakatname %51

6.) Büyükşehir Belediyesinden alınacak İtfaiye Raporu

7.) Şirket ise; Ticaret Oda Kaydı, İmza Sürküleri ( iş yerinin Adresine göre Düzenlenmiş ve son 3 ay içinde alınmış belge olacak )

8.) Yapı Kullanma İzin Belgesi ( belediye )

9.) Adli Sicil Belgesi

10.) İkametgah

11.) Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu

12.) İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınacak görüş yazısı ( belediye başkanlığımızca istenecektir.)

 

ŞİRKET İSE

1.) Mesul Müdür Sözleşmesi (Noterden)

2.) Sabıka Kaydı

3.) İkametgah

4.) Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu