NİKAH İŞLEMLERİ

1- Harran Belediyesi Evlendirme Memurluğumuza, evlenecek olan çiftlerden en az biri Harran İlçesi sınırlarında ikamet eden ve 18 yaşını dolduran çiftlerimiz müracaat edebilirler.

İkamet adresi Nüfus Müdürlüğü adrese dayalı KPS' de (kimlik paylaşım sistemi. MERNİS) kaydı olmalıdır.

KPS de ikamet kaydı olmayanlarınHarran Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Evlenecek kişilerin ikisinin de adresleri Harran ilçesi sınırlarında kayıtlı değilse veçiftler nikâhlarını Şanlıurfa Belediyesi Evlendirme memurluğunda yapmak istiyorlarsa, adreslerinin kayıtlı olduğu Belediye Evlendirme Memurluğuna gidip izin belgeleri almaları gerekmektedir.

 2- 16 yaşınıdoldurup, 17'sinden gün alan adaylar Aile Mahkemesinden izin belgesi alarak, 17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alan kişinin anne baba rızası beyannameye imzaları alınarak veya noterden alınmış anne-baba muvafakat namesi ile evlenebilirler. (Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfuskaydı ile belgelenecektir).

 3- Evlenecek olan T.C uyruklu bayanda boşanma varsa boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 günü beklemesi veya Aile Mahkemesi'nden iddet müddetinin kaldırılması kararı almaları zorunludur.

 4- Evlenecek çiftlerden biri veya ikisi Yabancı uyruklu ise memurluğumuza şahsen başvurarak veya telefonla bilgi almaları gerekmektedir.

 5- Müracaatlarsabah 08.00-12.00/13.00-17.00 saatleri arasında olup, çiftlerin beraber gelmeleri gerekmektedir.

 6- Kızlık soyadınıkullanmak isteyenler müracaat sırasında bunu ifade ederek soyadı dilekçesini doldurmak zorundadırlar.

 7- Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.

 8- Mal ayrılığıtalebi olanlar, noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİNİ müracaat sırasında yanlarında getireceklerdir. (1 asıl, 1 fotokopi)

 9- Aile Cüzdanı Ücreti, 121TL olarak bedellendirilmiştir.

 GEREKLİEVRAKLAR:

 1- AİLE HEKİMLERİNDENSAĞLIK RAPORU

 Sağlık raporları AileHekiminden (Sağlık Ocağı) alınacak. Çiftler belediyemize gelmeden direk AileHekimlerinin düzenleyeceği sağlık raporlarını alabilirler. Aile hekimi olmayan veya yabancı uyruklu vatandaşlar Halk Sağlığı Laboratuarından raporlarını alabilirler.

 2- 8'ERADET VESİKALIK FOTOĞRAF

 Son 6 ay içerisindeçekilmiş ve kişiyi açıkça belli eden fotoğraf olacak. (fotokopi kabul edilmez).

 3- NÜFUS CÜZDAN

 Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş T.C. kimlik no'lu resimli Nüfus cüzdanları aslı, (T.C. kimlik no'lu olmayan, yıpranmış nüfus cüzdanları kabuledilmeyecektir.)

Oluşturulma Tarihi : 22.01.2019