YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ (İSKAN) İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Son Yapı Ruhsatı Fotokopisi ( iskan dilekçesi evrak kayıttan geçecek) (dilekçeye borcu yoktur kaşesi)

2- SGK İlişkisiz Belgesi Yazısı cevabı (5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 90. Maddesine istinaden)

3- Maliye Harç Tahsili Yazısı cevabı (492 sayılı harçlar kanununun mükerrer 69. Maddesinin son fıkrasına istinaden)

4- İş Bitirme Raporu Evrak Kayıttan geçecek (proje müellifi ve fenni mesullerin iskan verilmesinde sakınca olmadığına dair raporu ve eski ruhsatlar için proje müellifi ve fenni mesullerin taahhütnameleri)

5- TAAHÜTNAME ( yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsata ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair taahhütname)

6- Harita Alımı ve Röperli Kroki (binanın oturumunu, su basman kotunu ve bahçe duvarını gösterecek şekilde)

7- Yapı Kullanım İzin Harcı Makbuzu

(konut alanlarında – toplam inşaat alanı x 1.50)

(ticari alanlarında – toplam inşaat alanı x 1.50)

İskan kontrol için her bloktan 750,00 TL

8- Enerji Kimlik Belgesi Aslı olacak (binalarda enerji performans yönetmenliğine göre enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu olan yapılar için)

9- Yapı Fotoğrafları (tüm cephelerinden çekilip A4 kağıda çıktı alınmıştır yapı denetime veya fenni mesulce fotoğraflar onaylanmıştır)

NOT: KAT İRTİFAKINDA ALAN TABLOSU (HER DAİRE İÇİN ODA SAYISI, PARKE ODA VARSA SAYISI HER DAİRE İÇİN YÜZ ÖLÇÜMÜ m2) VE RUHSATTAKİ TÜM İKAMETGAH ADRESLERİNİN YENİ (GÜNCEL) OLMASI